Угода про викорстання сайту.

Ця угода (далі — "Угода") регламентує відносини між інтернет--ресурсом "RemZona" (далі — Компанія) і фізичною особою (далі — Користувач) використання сайту www.remrok.com.ua (далі — Сайт). Ця Угода є публічною офертою Компанії. Використовуючи Сайт, в тому числі шляхом перегляду сторінок і матеріалів Сайту, Користувач підтверджує, що він ознайомлений і згоден з Правовою інформацією Сайту і цією угодою, що означає приєднання Користувача до цієї Угоди і беззастережне прийняття його умов.

1. Приймаючи цю Угоду, Користувач:

1.1. Підтверджує, що ознайомився з умовами цієї Угоди.

1.2. Дає згоду на збір, зберігання та обробку своїх персональних даних.

1.3. Усвідомлює, що Сайт може містити окремі матеріали, призначені тільки для Користувачів, які досягли 18 років.

1.4. Зобов'язується використовувати Сайт у відповідності з діючими і застосовними в даній області законами.

1.5. Підтверджує, що ознайомлений та зобов'язується дотримуватися Правил публікації матеріалів (коментарів) на сайті remrok.com.ua, перераховані в п. 4.

1.6. Відчужує на користь Компанії виключне право на матеріали, додані на Сайт або передані їм Компанії іншим способом, по кабелю, проводам або за допомогою інших аналогічних засобів, таким чином, при якому будь-яка особа може мати доступ до нього в інтерактивному режимі з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором.

1.7. Дає згоду Компанії на використання його зображення без будь-якої винагороди в рекламних, аналітичних, художніх, комерційних та інших цілях на необмежений термін.

2. Компанія залишає за собою право:

2.1. Модифікувати Сайт на свій розсуд.

2.2. Вносити зміни в дану Угоду в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Угоди набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті.

2.3. Редагувати або видаляти матеріали, опубліковані Користувачем на Сайті, якщо вони не відповідають умовам цієї Угоди, завдають шкоди Компанії або третім особам.

2.4. Відмовляти Користувачам доступ до Сайту в разі порушення останніми умов цієї Угоди.

2.5. Використовувати матеріали, створені Користувачем на Сайті, що знаходяться у відкритому доступі, зокрема в цілях розробки рекламних матеріалів, розміщення матеріалів на сайтах партнерів Компанії і в інших цілях.

2.6. Передавати права, отримані від Користувача за цією Угодою третім особам в цілях виконання цієї Угоди без додаткової згоди Користувача.

3. Компанія не несе відповідальності:

3.1. За зміст, достовірність і точність матеріалів, опублікованих Користувачем.

3.2. За заподіяння шкоди, втрату інформації або за заподіяння будь-яких інших збитків будь-яким особам, що виникли при користуванні сервісом Сайту, у тому числі з використанням мобільних засобів зв'язку та інших засобів телекомунікацій.

3.3. За порушення Користувачем авторських та інших прав третіх осіб шляхом опублікування матеріалів, які не відповідають чинному законодавству (у тому числі авторському), доданих Користувачем на Сайт або переданих їм Компанії іншим способом.

4. Правила публікації матеріалів (коментарів) на сайті.

4.1. При публікації матеріалів (коментарів) користувачем забороняється:

4.1.1. Використовувати мат, лайливу і обсценную лексику;

4.1.2. Писати коментарі на трансліті та/або виключно великими літерами або коментарі іноземною мовою;

4.1.3. Публікувати у відкритому доступі адреси електронної пошти, поштові адреси, номери телефонів і інші контакти і персональні дані третіх осіб.

4.1.4. Публікувати повідомлення рекламного характеру, посилання на інші ресурси, повторювані повідомлення, будь-які матеріали, спрямовані на залучення уваги Користувачів до товарів, робіт чи послуг, вироблених, реалізованих, що виконуються або надаються Користувачем або іншими особами;

4.1.5. Вводити в оману інших Користувачів, а також переслідувати їх, докучати, ображати;

4.1.6. Публікувати пропагандистські матеріали;

4.1.7. Публікувати матеріали, спрямовані на дискримінацію за ознаками статі, віку, расової або національної приналежності, мови, ставлення до релігії, професії, місця проживання і роботи, а також у зв'язку з їхніми політичними переконаннями, приналежністю до соціальної групи і т. д.;

4.1.8. Публікувати матеріали, які містять образи, наклеп, а також матеріали, що порочать честь, гідність та ділову репутацію авторів, героїв статей, третіх осіб, публічні образи інших користувачів в будь-якій формі;

4.1.9. Публікувати матеріали або інформацію про групи, визнані екстремістськими та/або забороненими в Україні, а також заклики вступати в такі групи, заклики до військових дій і т. д.;

4.1.10. Публікувати матеріали, що пропагують або містять нетрадиційні сексуальні відносини, порнографію, культ насильства і жорстокості, та інші аморальні матеріали;

4.1.11. Публікувати відомості, що містять державну або іншу спеціально охоронювану законом таємницю (у т. ч., таємницю усиновлення, таємницю медичного діагнозу та ін);

4.1.12. Публікувати інформацію про способи, методи розробки, виготовлення і використання, місцях придбання наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, пропаганда будь-яких переваг використання окремих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

4.1.13. Закликати до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності України або підривають основи конституційного ладу України, в тому числі заклики до збройного повстання, повалення, захоплення або утримання влади насильницьким шляхом.

4.2. Редакція залишає за собою право модерації коментарів, розміщених матеріалів, в тому числі, видалення коментарів, що порушують вищезазначені правила публікації та/або чинного законодавства України.

4.3. Редакція має право заблокувати користувача, який порушує цю угоду, правила публікації матеріалів.

4.4. Редакція має право використовувати матеріали і коментарі, розміщені або надіслані користувачами на свій розсуд, як в цілому, так і фрагментарно.