Печатки архітекторам

Зразки пеаток для архітекторів

1.  2. 3.  3. 

4.